เกี่ยวกับหุ้น Bean Stock

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากหุ้น Bean Stock ของคุณ คุณต้องเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไร คุณจะรับรู้มูลค่ารางวัลของคุณอย่างไร และคุณจะพบกับอะไรบ้าง

มันคืออะไร

พาร์ทเนอร์ที่มีสิทธิ์จะได้รับรางวัลหน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์ (RSU) Bean Stock ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นหน่วยหุ้นของหุ้นสตาร์บัคส์หลังจากครบระยะเวลาตามที่กำหนด

อธิบายอย่างง่ายคือ หากคุณเป็นลูกจ้างของสตาร์บัคส์อย่างน้อยหนึ่งปีจากวันที่มอบสิทธิ์โดยไม่มีการละเมิดเงื่อนไขเรื่องคุณสมบัติ คุณจะได้รับ 50% แรกของหุ้น Bean Stock ของคุณ หากคุณยังคงเป็นลูกจ้างครบสองปีนับจากวันที่มอบสิทธิ์ คุณจะได้รับหุ้นอีก 50% ที่เหลือ เมื่อคุณเป็นเจ้าของหุ้นแล้ว คุณสามารถถือไว้หรือขายก็ได้

สำหรับหน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์แต่ละหน่วย คุณจะได้รับหน่วยหุ้นของหุ้นสตาร์บัคส์หนึ่งหน่วย

คุณสมบัติการมีสิทธิ์

ไม่จำเป็นต้องสมัคร – คุณมีสิทธิ์ หากคุณ:

  • เป็นลูกจ้างของสตาร์บัคส์ก่อนหรือ ณ วันที่ 1 พฤษภาคมของปีงบประมาณก่อนวันที่มอบสิทธิ์ และ
  • ทำงานในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับกรรมการบริหาร