หุ้น Bean Stock 2018: คำถามที่พบบ่อย

ทำไมเราจึงมอบรางวัลหุ้น Bean Stock

Bean Stock เป็นเรื่องของการที่พาร์ทเนอร์มีส่วนแบ่งในความสำเร็จของบริษัทเสมอมา ในขณะที่ราคาหุ้นไม่ใช่เกณฑ์เพียงอย่างเดียวที่ใช้วัดความสำเร็จของเรา การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของหุ้นสตาร์บัคส์ที่พาร์ทเนอร์อาจได้รับจากหุ้น Bean Stock

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับหุ้น

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน – คุณมีสิทธิ์ได้รับหุ้น Bean Stock หากคุณเป็นลูกจ้างของสตาร์บัคส์ก่อนหรือ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2018 และดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่มอบหุ้น แต่ไม่รวมระดับผู้อำนวยการ

มูลค่าของหุ้น Bean Stock ถูกกำหนดอย่างไร

ในแต่ละปี คณะกรรมการบริหารของสตาร์บัคส์จะทำการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทเรา และพิจารณาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และเป้าหมายทางการเงินของเราในปีถัดไปเพื่อกำหนดมูลค่าทางเศรษฐกิจของหุ้น Bean Stock ของปีนั้นๆ

หุ้น Bean Stock ของคุณอาจแตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่ง (สังกัดร้านสาขา) ของคุณ หรือเงินเดือนในแต่ละปี (ไม่ได้สังกัดร้านสาขา) ณ วันสุดท้ายของปีงบประมาณและราคาปิดตลาดของหุ้นของสตาร์บัคส์ ณ วันที่มอบสิทธิ์ จำนวนหน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์ (RSU)ที่คุณได้รับจะคำนวณจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของการมอบสิทธิ์ หารด้วยราคาปิดตลาดของหุ้นสตาร์บัคส์ ณ วันที่มอบสิทธิ์

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการทราบมูลค่าปัจจุบันของหุ้น Bean Stock ของคุณ ให้นำจำนวนหน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์มาคูณด้วยราคาหุ้นสตาร์บัคส์ในปัจจุบัน

หุ้น Bean Stock ครบอายุและขายอย่างไร

หุ้น Bean Stock มอบสิทธิ์ให้ในรูปแบบของหน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์ หรือ RSU ซึ่งให้สิทธิ์คุณในการได้รับหุ้นของสตาร์บัคส์จำนวนหนึ่งเมื่อครบอายุโดยสมบูรณ์ เมื่อหน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์ของคุณครบอายุโดยสมบูรณ์ คุณจะได้รับหุ้นสตาร์บัคส์ตามหน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์แต่ละหน่วย (เงื่อนไขเรื่องการหักภาษีให้เป็นไปตามข้อบังคับในประเทศของคุณ)

การครบอายุโดยสมบูรณ์คืออะไร

ในเบื้องต้นหมายถึงระยะเวลารอคอยซึ่งคุณจะต้องปฏิบัติงานอยู่กับสตาร์บัคส์อย่างต่อเนื่อง หน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์ Bean Stock มีกำหนดครบอายุที่ 2 ปี 50% ของสิทธิ์จะครบอายุเมื่อครบรอบในปีแรกของการมอบสิทธิ์ และอีก 50% ที่เหลือจะครบอายุเมื่อครบรอบในปีที่สอง เมื่อหุ้น Bean Stock ของคุณครบกำหนดโดยสมบูรณ์ คุณจะได้รับหุ้นสตาร์บัคส์ซึ่งคุณสามารถขายหรือถือไว้ได้

ฉันจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้น Bean Stock ของฉันเมื่อใด

เมื่อคุณได้รับการมอบสิทธิ์หุ้น Bean Stock ของคุณเป็นครั้งแรก บัญชีหุ้น Fidelity ของคุณจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติที่ netbenefits.com หากมีสิทธิ์ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในเดือนธันวาคม 2017 ว่าจะสามารถดูการมอบสิทธิ์หุ้น Bean Stock ของคุณในบัญชีของคุณได้เมื่อใด

ทำไมฉันจึงต้องเปิดใช้งานบัญชี Fidelity และกดรับหุ้น Bean Stock ของฉัน

สตาร์บัคส์มีประวัติอันยาวนานในการลงทุนในพาร์ทเนอร์ผ่านหุ้น Bean Stock เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่จะทราบมูลค่าของหุ้น Bean Stock ของคุณและวิธีการทำงานของแผนนี้ คุณต้องเปิดใช้งานบัญชีแผนหุ้นของคุณ (pdf) และกดรับการมอบสิทธิ์ของคุณ (pdf) เพื่อรับผลตอบแทนจากหุ้น Bean Stock ของคุณ

 

ก่อนหน้า