ทรัพยากร

บัญชี FIDELITY ของคุณ

เปิดใช้งานบัญชีของคุณ (pdf)

ดูรายละเอียดและยอมรับสิทธิ์ของคุณ (pdf)

ขายหุ้น (pdf)

แบบฟอร์มภาษีที่คุณอาจได้รับ

มันคืออะไรและทำไมฉันจึงได้รับมัน

1042-S: จำเป็นต้องเสียภาษีสำหรับรายได้ที่มาจากสหรัฐอเมริกาของบุคคลต่างชาติ
แบบฟอร์มนี้รายงานรายได้จากแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้พักอาศัยที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ

คุณอาจได้รับแบบฟอร์มนี้ หากคุณไม่ใช่ผู้พักอาศัยชาวสหรัฐฯ แต่ได้รับรายได้จากสหรัฐฯ และจ่ายภาษีให้สหรัฐฯ สำหรับพาร์ทเนอร์ของสตารบัคส์ โดยปกติแล้วคุณจะได้รับแบบฟอร์มนี้ หากคุณได้รับเงินปันผลเป็นเงินสดและจ่ายภาษีให้สหรัฐฯด้วยเงินปันผลที่ได้รับ การกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN ไม่ใช่การยกเว้นผู้พักอาศัยที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯจากการชำระภาษีให้สหรัฐฯด้วยการชำระเงินปันผลของสตาร์บัคส์

1099-B: เงินได้จากการทำธุรกรรมกับนายหน้าและการซื้อขายแบบแลกต่อของ
แบบฟอร์มนี้รายงานเงินได้จากนายหน้าและการซื้อขายแบบแลกต่อของให้แก่ผู้ขายและกรมสรรพากรสหรัฐฯ (Internal Revenue Service หรือ IRS)

คุณอาจได้รับแบบฟอร์มนี้ หากคุณขายหน่วยหุ้นของหุ้นสตาร์บัคส์

1099-DIV: เงินปันผลและการปันส่วน
นายหน้าและสถาบันการเงินต่างๆ ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อรายงานเงินปันผลและการปันส่วนอื่นๆ แก่ผู้เสียภาษีและ IRS

คุณอาจได้รับแบบฟอร์มนี้ หากคุณได้รับชำระเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับหุ้นสตาร์บัคส์ที่คุณเป็นเจ้าของ

 W-8BEN: ใบรับรองสถานะชาวต่างชาติของผู้รับผลประโยชน์สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายของสหรัฐฯ
แบบฟอร์มนี้ใช้โดยชาวต่างชาติในการรับรองสถานะว่าตนเองไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ

พาร์ทเนอร์นอกสหรัฐฯจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนเมื่อพวกเขาเปิดใช้งานบัญชี Fidelity เป็นครั้งแรก และจากนั้นจึงกรอกอีกครั้งทุกๆ สามปีตามปฏิทิน ด้วยการกรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วน คุณยืนยันว่าคุณไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้สหรัฐฯ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์

 

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมเราจึงมอบรางวัลหุ้น Bean Stock

ความสำเร็จจะดีที่สุดเมื่อได้รับการแบ่งปัน ทุกครั้งที่เราเพิ่มคุณค่าให้ผู้ถือหุ้นของเรา เราได้เพิ่มคุณค่าให้ผู้คนของเราด้วย และนั่นคือวิธีที่เราปฏิบัติเหมือนกันทั่วโลก

  — Howard Schultz ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Bean Stock เป็นเรื่องของการที่พาร์ทเนอร์มีส่วนแบ่งในความสำเร็จของบริษัทเสมอมา ในขณะที่ราคาหุ้นไม่ใช่เกณฑ์เพียงอย่างเดียวที่ใช้วัดความสำเร็จของเรา การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของหุ้นสตาร์บัคส์ที่พาร์ทเนอร์อาจได้รับจากหุ้น Bean Stock

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับหุ้น

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน – คุณมีสิทธิ์ได้รับหุ้น Bean Stock หากคุณเป็นลูกจ้างของสตาร์บัคส์ก่อนหรือ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม และดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่มอบหุ้น แต่ไม่รวมระดับผู้อำนวยการ

มูลค่าของหุ้น Bean Stock ถูกกำหนดอย่างไร

ในแต่ละปี คณะกรรมการบริหารของสตาร์บัคส์จะทำการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทเรา และพิจารณาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และเป้าหมายทางการเงินของเราในปีถัดไปเพื่อกำหนดมูลค่าทางเศรษฐกิจของหุ้น Bean Stock ของปีนั้นๆ

หุ้น Bean Stock ของคุณอาจแตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่ง (สังกัดร้านสาขา) ของคุณ หรือเงินเดือนในแต่ละปี (ไม่ได้สังกัดร้านสาขา) ณ วันสุดท้ายของปีงบประมาณและราคาปิดตลาดของหุ้นของสตาร์บัคส์ ณ วันที่มอบสิทธิ์ จำนวนหน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์ (RSU)ที่คุณได้รับจะคำนวณจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของการมอบสิทธิ์ หารด้วยราคาปิดตลาดของหุ้นสตาร์บัคส์ ณ วันที่มอบสิทธิ์

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการทราบมูลค่าปัจจุบันของหุ้น Bean Stock ของคุณ ให้นำจำนวนหน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์มาคูณด้วยราคาหุ้นสตาร์บัคส์ในปัจจุบัน

หุ้น Bean Stock ครบอายุและขายอย่างไร

หุ้น Bean Stock มอบสิทธิ์ให้ในรูปแบบของหน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์ หรือ RSU ซึ่งให้สิทธิ์คุณในการได้รับหุ้นของสตาร์บัคส์จำนวนหนึ่งเมื่อครบอายุโดยสมบูรณ์ เมื่อหน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์ของคุณครบอายุโดยสมบูรณ์ คุณจะได้รับหุ้นสตาร์บัคส์ตามหน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์แต่ละหน่วย (เงื่อนไขเรื่องการหักภาษีให้เป็นไปตามข้อบังคับในประเทศของคุณ)

กำลังออกจากงาน?
การครบอายุโดยสมบูรณ์คืออะไร

ในเบื้องต้นหมายถึงระยะเวลารอคอยซึ่งคุณจะต้องปฏิบัติงานอยู่กับสตาร์บัคส์อย่างต่อเนื่อง หน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์ Bean Stock มีกำหนดครบอายุที่ 2 ปี 50% ของสิทธิ์จะครบอายุเมื่อครบรอบในปีแรกของการมอบสิทธิ์ และอีก 50% ที่เหลือจะครบอายุเมื่อครบรอบในปีที่สอง เมื่อหุ้น Bean Stock ของคุณครบกำหนดโดยสมบูรณ์ คุณจะได้รับหุ้นสตาร์บัคส์ซึ่งคุณสามารถขายหรือถือไว้ได้

ฉันจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้น Bean Stock ของฉันเมื่อใด

เมื่อคุณได้รับการมอบสิทธิ์หุ้น Bean Stock ของคุณเป็นครั้งแรก บัญชีหุ้น Fidelity ของคุณจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติที่ netbenefits.com หากมีสิทธิ์ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในเดือนธันวาคม 2017 ว่าจะสามารถดูการมอบสิทธิ์หุ้น Bean Stock ของคุณในบัญชีของคุณได้เมื่อใด

ทำไมฉันจึงต้องเปิดใช้งานบัญชี Fidelity และกดรับหุ้น Bean Stock ของฉัน

สตาร์บัคส์มีประวัติอันยาวนานในการลงทุนในพาร์ทเนอร์ผ่านหุ้น Bean Stock เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่จะทราบมูลค่าของหุ้น Bean Stock ของคุณและวิธีการทำงานของแผนนี้ คุณต้องเปิดใช้งานบัญชีแผนหุ้นของคุณ (pdf) และกดรับการมอบสิทธิ์ของคุณ (pdf) เพื่อรับผลตอบแทนจากหุ้น Bean Stock ของคุณ