การมอบสิทธิ์ครั้งแรกของคุณ

จะมีการมอบหุ้น Bean Stock ในรูปแบบของหน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์ (Restricted Stock Units หรือ RSU)

ลค่าของสิทธิ์ของคุณ

เมื่อเราพูดถึงมูลค่า เราหมายถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นค่าโดยประมาณว่าหุ้น Bean Stock ของคุณจะมีค่าเท่าใด เมื่อมีการมอบสิทธิ์

มูลค่าทางเศรษฐกิจของจำนวนหุ้นที่จะได้รับของคุณจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานสำหรับพาร์ทเนอร์ที่สังกัดร้านสาขา และเงินเดือนที่ได้รับตลอดทั้งปีสำหรับพาร์ทเนอร์ที่ไม่ได้สังกัดร้านสาขา ณ วันสิ้นสุดปีงบประมาณของสตาร์บัคส์

จำนวนหน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์

ในการคำนวณจำนวนหน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์ของหุ้น Bean Stock นั้น ให้นำมูลค่าทางเศรษฐกิจของหุ้นของคุณหารด้วยราคาปิดตลาดของหุ้นสตาร์บัคส์ ณ วันที่มอบสิทธิ์

ตัวอย่างการคำนวณสิทธิ์:
นี่คือตัวอย่างเพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น

สมมติว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของหน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์ของหุ้น Bean Stock ของคุณคือ $500 และราคาปิดตลาดของหุ้นสตาร์บัคส์ ณ วันที่มอบสิทธิ์คือ $52

$500 ÷ $52 = RSU 9.6 หุ้น
*หุ้น RSU ทั้งหมดจะถูกปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด

สิทธิ์หุ้น Bean Stock ที่คุณจะได้รับคือ RSU 10 หุ้น

บัญชี Fidelity ของคุณ

เมื่อคุณได้รับการมอบสิทธิ์หุ้น Bean Stock ของคุณเป็นครั้งแรก บัญชีแผนหุ้น Fidelity ของคุณจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และคุณจำเป็นต้องไปยัง Fidelity NetBenefits เพื่อ:

  1. เปิดใช้งานบัญชีของคุณ (pdf)
  2. ดูรายละเอียดและยอมรับสิทธิ์ของคุณ (pdf)